26.08.2020 - Založení účtu v ČR bankách online ?


Chcete si v Česku v 21. století založit podnikatelský účet pro poskytování platebních služeb? V pořádku, na vyřízení online ale zapomeňte. Jo vy nechcete přijít osobně? Tak to je nám líto, bez toho to nepůjde. A ani se neopovažujte být cizinec…

Zhruba takhle to probíhalo, když jsem dnes pro zahraničního kienta zjišťoval podmínky otevření účtu u české banky. Žádná banka Vám sice neodmítne účet zařídit, ale může si pro to stanovit absurdní požadavky. Počínaje ještě rozumným dodáním 4 různých AML prohlášení a strategií, přes požadavky na úředně ověřené plné moci českým notářem (ano, zahraniční neberou, konverze taky ne, jedině papírový originál) až po úplnou nemožnost založení účtu v zastoupení.

Chápu, že zakládání účtu podléhá mnoha regulacím a je proto nutné provést adekvátní posouzení rizik. Jaký má ale v době datovek a elektronických podpisů smysl požadavek na osobní jednání? …