Všechny ceny účetních a administrativních prací se stanoví na základě skutečné pracnosti vykazovaných a nasmlouvaných výkonů. Pracnost pořízení dokladů se u zákazníků liší podle těchto faktorů ovlivňujících náročnost zpracování:

Druh osoby tzv. účetní jednotky:

  1. Právnická osoba – podvojné účetnictví – neplátce DPH
  2. Právnická osoba – podvojné účetnictví – plátce DPH, Kontrolní hlášení, Čtvrtletní přiznání (DPH i Kontrolní hlášení)
  3. Právnická osoba – podvojné účetnictví – plátce DPH, Kontrolní hlášení, Měsíční přiznání (DPH i Kontrolní hlášení)
Popis účetní operace a smluvní činnosti Neplátce DPH Plátce DPH Plátce DPH s PDP a Měny ISDOC Vytěžení
Přijatá faktura – VZOR 30 40 50 10
Přijatá faktura – kopie ze VZORu 15 20 25 5
Vydaná faktura – VZOR 30 40 50 3

Ceník měsíčních paušálů

Fyzická osoba OSVČ

1 000 Kč / měsíc
3 000 Kč / přiznání k DPFO za rok

Vedení jednoduchého účetnictví do 100 dokladů měsíčně, bez DPH

Právnická osoba

2 000 Kč / měsíc
5 000 Kč / přiznání k DPPO a uzávěrka za rok

Vedení podvojného účetnictví do 100 dokladů měsíčně bez DPH pro právnické osoby.

PLUS Plátce DPH

+ 500 Kč / měsíc
+300 Kč / daň období

Evidence DPH do 100 daňových dokladů/měsíc zahrnuje zpracování přiznání k DPH, Kontrolní hlášení, Intrastat

PLUS Dimenze

1 000 Kč / měsíc
Střediska, Zakázky, Projekty

Rozúčtování nákladů a výnosů na dimenze, návrh dimenzí výledovky za dimenze

Všechny ceny jsou bez DPH. V ceně je provoz aplikace na serveru, průběžné upgrady a základní technická podpora.

Porovnání balíčků paušálů

Základní balíčky OSVČ Firma PLUS DPH PLUS dimenze
Primární doklady se skenováním
Evidence Osob načtením z ARES a bankou ×
Účetnictví × P P P
Evidence Zásoby × × ×
Evidence majetku ×