17.09.2020 DEK.CZ = Stavebniny DEK - dobrý příklad eFakturace (ISDOC, EDI, dokumentace

Klienti naší účetní kanceláře, kteří především realizují stavební činnost, mají již delší dobu přednost v tom, že naše pobočky Stavebniny DEK v Olomouci a Přerově nám zasílají své faktury v PDF na dohodnuté emaily knihy došlé pošty v informačním systému SHIPARD

Dnes jsem si poslechl na podcast s generálním ředitelem DEK Vítem Kutnarem, který mne navnadil se osobně zeptat, zda takto progresivní a pro-zákaznická firma mohla jít příkladem ostatním celorepublikovým obchodním řetězcům v zasílání faktur v datové podobě tedy v ISDOC nebo EDI.

Neočekával jsem nějakou rychlou reakci na svůj dotaz na LikedIn a tak jsem zamířil přímo na stránky DEK.CZ a tam jsem v zápatí na první dobrou našel kompletní dokumentaci a návody jak komunikovat se Stavebinami DEK v datové podobě.

Sledujte náš BLOG, budu Vás průběžně informovat jak dopadla žádost o zasílání faktur v ISDOC nebo ISDOCX pro mého klienta, malou stavební firmu z naší obce.

Podcast

Forbes Česko

25.09.2020 Komora daňových poradců - QR Faktura

Zdroj: https://qr-faktura.cz/…s-qr-platbou

Nu musím řídi, že nad tímto tématem, jsme také přemýšlel jak dostat do QR kód vedle těch platebních údajů také aspoň ty nejdůležitější hlavičkové údaje z nákupního dokladu, tedy:

 • Tedy to co např. obsahuje rekaputulace DPH (Základna, DPH, Celkem za sazbu a Sazba resp. typ zdanitelného plnění)
 • Nějaký popis účelu třeba z první položky
 • Údaje o dodavateli tedy vedle bankovního spojení alespoň DIČ nebo IČO a resp. Název (i když název by se měla cílová účetní aplikace dohledat z ARES a Registru plátců DPH)
 • Nu a především ty nosné datumy DUZP, Datum vystavení, neuvádím ‚Datum splatnosti‘, které už je součástí platebního QR kódu, stejně jako VS, SS, a částka k úhradě

Jsem si vědom, že každý koho něco podobné napadně se pro potřeby zvolené technologie rozhodne využít její potenciál a nutně musí počítat s omezením , zde minimalizace údajů, aby byl QR Kód ještě snadno čitelný. Zde je podle mne docela úspěšný kompromis.

Celý standard si zkusím ještě v diskusi s autorem Alešem Dyndou probrat a budou mne zajímat hlavně otázky typu:

 • Jak se daří tento nový standard uvádat do života?
 • Existují již nějaké ERP a účetní systémy, které umí QR fakturu tisknout na Faktury a Prodejky a na druhé straně využívat pro pořízení do účetních evidencí ?
 • Jak tento standard akceptuje a propaguje Komora daňových poradců?
 • Existuje alternativa ruční čtečky QR kódů? Např. přímé načtení v ERP systému, nebo možnost využití mobilní aplikace na podobném proncipu jak se v Home-Bankingu řada bank umožňuje načíst do mobilní aplikace paltbu nebo kontakt

13.09.2020 - Česko.Digital - Paragonek

Zdroj: Česko.Digital-Paragonek Link:

Cílem projektu je vznik jednotného místa pro plné využití elektronických účtenek tak, aby papírové účtenky už nebyly potřeba. Projekt kultivuje digitální prostředí pomocí konsolidace úložišť dodavatelů na trhu a podporou 100% bezpapírového řešení.

Karel Jačko: datum vzniku na Slacku je 5. dubna 2020 a trefil se přímo do C19 krize a tím se jeho praktický postup do dnešního dne celkem zmrazil. Ale jeho zámer i když možná z jiného východiska, jaké sledujeme v projektu digitalizace účtárny, má ale stejný cíl. NAHRADIT PAPÍROVÉ ÚČTENKY JEJICH DIGITÁLNÍ FORMOU. Už to samé a "zapálenost pro věc, stojí za to prostudovat tuto aktivitu, asi i přispět rozumnými připomínkami k navrhovanému řešení, právě s pozic a požadavků, které kladou na účtenky potřeby digitalizace účetnictví a to ve všech aspektech zpracování účtenek v podnikání:

 • Využití obsahového standardu formátu, který již dnes ve většině českých ERP a účetních systémů existuje nebo se v rámci EU nabízí (ISDOC, EDI,…)
 • Pořízení vyúčtování do ekonomických agend importem ze standardizovaných formátů nebo přímo přes API z veřejných uložišť
 • Schvalování nákupu a oběh účtenek mezi zúčastněnými osobami (workflow)
 • Párování účtenek za nákupy platebními kartami s jejich transkacemi na bankovním výpisu a tedy jejich jednoznačnou identifikaci
 • Samozřejmostí, by měla být možnost přenášet v datové podobě všechny údaje potřebné pro zaúčtování, Daňové evidence a samotné věcné plnění, které jsou vizuálně dostupné na papírové účtence s naopak vyloučením údajů, které účtenku dnes zaplevelují jako jsou, reklamy, soutěže, monstrozní loga a další údaje, které zbytečně z pohledu kupujícího znesnadnůjí práci s papírovou účtenkou, při jejím zpracování, ukládání a archivaci

Má projekt Paragonek již v zadání nějaký zádrhel?

 • Zatím poměrně malý tah na branku
 • Hlavním problémem bude to, že východisko pro tuto službu od autorů je víc zaměřeno jen na potřebu náhrady papírové podoby, než na celý efekt a potřeby nakupující firemní klientely;
 • Hned při prvním čtení, když jsem se začetl do materiálů, mne zarazilo, že se autoři pustili do definice vlastní Datové struktury, když v zásadě pro stejný účel již jak v národní tak mezinárodní komunitě pro tento účel standardy existují v podobě EDI nebo ISDOC. A zde platí že účtenka a to ja ta za HOTOVÉ nebo NÁKUP PLATEBNÍ KARTOU jsou pořád jen obsahově nákupní doklad typu FAKTURA, PRODEJKA, POKLADNÍ resp. DOKLAD PŘÍJMOVÝ pro plátce DPH DAŇOVÝ DOKLAD, který má jen jiný způsob platby
 • Možná již existují hotová řešení jako https://www.b2bfintech.cz/b2f jako tzv. Přátelské platby neboli tzv. INSTATNÍ PLATBY

Digitalizace pražské Sapa tržnice

Zdroj: https://www.edizone.cz/…apa-trznice/

Dnes jsem měl rozhovor s pracovnicí Kaufand na téma nákupy podnikatelů v Kaufland a něco jako firemní účet a vyúčtování. Zatím jen informace, že Kaufland pro české obchodníky s něčím takovým neuvažuje, zřejmě se bude dívat až jim klientelu přebere progresivní vietnamská mládež.

28.08.2020 Jsou použitelné datové schránky pro doručování faktur ?

Zdroj: „Článek Milana Vodičky na ln z konference“: https://www.linkedin.com/…8538368-gcrf

 • Autor: Ing. Karel Jačko 28.08.2020

Přiznám, že pokud se jedná o datové schránky, ač jsem jejich aktivním uživatelem v celé jejich funkčnosti od úplného začátku, jsem si vědom jejich těžkopádností v porovnání např. s emailovou komunikací mezi komerčními subjekty a to samozřejmě i cenou, kdy je možno „certifikátem“ prokazujícím identitu osoby podepsat a zašifrovat i klasický email ve vhodném poštovním klientovi.

Hlavním problémem tak je pro většinu uživatelů dnes, při obsluze více datových schránek, nemožnost se přihlásit svojí identitou do mojí datové schránky a tam se přepínat mezi svými účty pro organizace, kde jsem např. jako účetní pověřenou osobou.

To se dá sice obejít dnes již řadou komerčních aplikací, nebo napojením datových schránek na spisovou službu ERP nebo účetního systému, ale to je pro 90% malých firem a jejich externích účtáren a myslím i jejich účetních systémů hudba z MARSu. Celá řada i velkých ERP systémů sice má zabudovanou podporu podepisování např. odeslaných faktur v PDF/A, EDI nebo ISDOC certifikáty, ale již vůbec ne třeba včetně datových razítek.

Když se mi podaří při přechodu středně velké firmy s kvalitním ERP systémem jako např. Helios, KARAT a podobné nastartovat datovou komunikaci s obchodními partnery, který poslední firma měla cca 700, tak jen 3 (slovy tři) věděli co je to ISDOC neb o EDI, ale 97 % bylo ochotno posílat faktury v PDF emailem, místo poštovní obálkou, značný počet malých dodavatelů nemělo ani fakturační program, faktury vytvářejí na koleně v excelu nebo vypíší ručně skenují a většina těch velkých včetně mobilních operatorů neuměli zorganizovat podepisování certifikáty a datovými razítky.

Paradoxně dostat z České pošty fakturu v PDF do emailu nebo do datové schránky za obnovu certifikátů, byl nejtvrdší oříšek a pokus s žádostí o zasílání těchto faktur v ISDOC nebo ISDOCX ještě po roce nedopadl.

Zajímavé odkazy:

Jak je to jinde na světě ?

27.08.2020 - Účtárna bez papíru

Účtárna za Bukem má 15 roků od zavedení účetní kanceláře bez papíru, kdy již nekupujeme nové šanony, jeden balík A4 × 500 stran nám leží pod stolem u tiskány 4. roky.


Nyní přichází pravá digitalizace, komunikace s dodavateli na zasílání faktur v ISDOC a také mám otestováno řešení WFLOW ve spojení s ROSSUM, které je docela OK, když iž nebude jiná cesta.

O zajímavostech Vás budeme průběžně informovat

Karel Jačko

26.08.2020 - Založení účtu v ČR bankách online ?


Chcete si v Česku v 21. století založit podnikatelský účet pro poskytování platebních služeb? V pořádku, na vyřízení online ale zapomeňte. Jo vy nechcete přijít osobně? Tak to je nám líto, bez toho to nepůjde. A ani se neopovažujte být cizinec…

Zhruba takhle to probíhalo, když jsem dnes pro zahraničního kienta zjišťoval podmínky otevření účtu u české banky. Žádná banka Vám sice neodmítne účet zařídit, ale může si pro to stanovit absurdní požadavky. Počínaje ještě rozumným dodáním 4 různých AML prohlášení a strategií, přes požadavky na úředně ověřené plné moci českým notářem (ano, zahraniční neberou, konverze taky ne, jedině papírový originál) až po úplnou nemožnost založení účtu v zastoupení.

Chápu, že zakládání účtu podléhá mnoha regulacím a je proto nutné provést adekvátní posouzení rizik. Jaký má ale v době datovek a elektronických podpisů smysl požadavek na osobní jednání? …

01.07.2020 Testujeme WFLOW ve spojení s Rossum

Testujeme aplikaci společnosti wflow.com , která doplnila program ROSSUM o vlastní rozhraní pro likvidaci a schvalování nákupních dokladů, které byly buď vytěženy z PDF programem ROSSUM nebo byly v datové podobě např. ISDOC přímo zaslány ke zpracování na nadefinované emailové adresy dle dokladových řad a firem, které v účetní kanceláři zpracováváme.

Sledujte tento blog, brzy zveřejníme kompletní recenzi, v porovnání s ostatními podobnými aplikacemi se kterými se letos roztrhl pytel digitalizace

P.S:

 • Wflow.com má API námi používaný informační systém SHIPARD rovněž, asi by neměl být problém je vzájemně propojit
 • Podle posledních informací od vývojářů wflow.com Czech Republic s.r.o. podzim přinese námi dotazované exporty a importy dat faktur a účtenek ve formátu ISDOC a ISDOCX ve verzích 5 a 6.
 • Jsme zvyklí, že i Shipardu se zakládají nové Osoby a kontakty zadáním IČ a načtením z ARESu, tady nás kolegové WFLOW předběhli a dovedou načítat osoby i VIES a Daňového portálu, tj. firmy v jiném statě EU a u tuzmeských firem včetně regiatrovaného bankovního spojení pro účely DPH
 • Pokud přes wflow spravujete i vydané objednávky, je možno ve schvalovacím procesu vykrývat i položky objednávky